Bal

Bal
Bal, insan sağlığı açısından çok önemli bir besin kaynağı olarak gösterilmektedir. Arılar tarafından çeşitli bitki ve çiçeklerden veya meyve tomurcuklarından toplanan nektarların yutulması sureti ile arıların bal midesi organlarda invertaz enzimi sayesinde bir takım kimyasal deşime uğraması ile oluşmakta olan çok faydalı bir besin maddesi olarak gösterilmektedir. Arılarda olan bu özellik sayesinde toplanan nektar bala çevrilmektedir.  Arılar tarafından üretilen balların, rengi, kokusu, şeker dengesi ve daha birçok gösterilen farklılık tamamen toplanan nektarlardan kaynaklanmaktadır. Balın kokusunu belirleyen faktör ise çiçeklerdeki kokuyuda sağlayan aromalı uçucu yağlardır. 

Çiçek balı olarak bilinen çam ve kestane balları dışındaki ballar, soğuk ortamlarda şekerlenmektedir. Sahte ballar hiçbir durumda şekerlenmemektedir. Şekerlenme balın polen tarafından tetiklenen kristalize olma durumudur.Asitler; Uzun yıllar bal içerisinde sadece formik asit bulunduğu fakat analiz metotları geliştirilince asetik, bütirik, sitrik, kaproik, laktik, formik, malik, okzalik, suksiniletannik, tartarik ve velarikasidlerin varlığı tespit edilmiştir. Balın pH'sı 3,29-4,87 arasında değişmektedir. Balın içeriğinde vitaminin olmadığı kanısı, artan teknolojik imkanlar seyesinde bu teori çürütülmüştür. Balın halen hazırda tiamin, ribovlavin, askorbit asit, piridoksin, pantotenik, niasin, folik asit, biotin gibi değişik vitaminler içermektedir. 

Böyle kıymetli bir besin olan bal, Mısır, Çin, Hint, Eski Yunan tıbbında kullanılmıştır. Birçok deri hastalıkları,  mevsimsel alerjik hastalıkları, yanık tedavileri, kanser, öksürük, gibi birçok hastalıkların tedavisinde kullanılmaya devam etmektedir. Kuran-ı Kerim'de bal ve arılar insanlara bildirilmiştir. 

Ülkemiz bal üretiminde adeta lokomotif olarak gösterilmektedir. Dünya sıralamasında Türkiye, bal üretiminde 2. sırada olarak gösterilmektedir. Ülkemizde her bölgenin kendine has ürettiği bal mevcutur. Bunlardan ençok bilinenler ise çam balı, kestane balı, karakovan balıdır. Karakovan balı diğer ballara göre daha nadir bulunan bal çeşididir. Bunun nedeni ise üretim tekniğinin çok zorlu olmasından kaynaklanır. Tabiki üretilen karakovan balı diğer bal çeşitlerine göre çok faydalı olarak bilinmektedir. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Pervari ilçesi karakovan balı üretiminde merkez sayılabilecek bir konuma sahiptir. Diğer karakovan balı üretimi yapılan yerler ise, Hizan, Yüksekova, Kaçkar gibi dağlık ve zengin bitki örtüsüne sahip olan yerlerdir.
Bize Yazın
İleitşim
Karakovan Balı Sipariş
 pervari karakovan balı

 karakovan balı faydaları
 pervari balı

 karakovan balı sipariş hattı

 bıttım sabunu ile saç dökülmesine son